Popis praxe

5 částí cvičení sunda

Celá praxe trvá cca 90 minut.

1. Zahřívací cvičení

Zahřívací cvičení slouží k relaxaci, protažení, rozhýbání těla a k přípravě a dechovou meditaci. Stretchingem a zvýšením hybnosti těla se rozproudí čchi a krev. Prostřednictvím pohybu se mysl více dostane do těla propojí se s jednotlivými částmi těla (cca 20-25 min). Specifikem dýchání při těchto cvičeních je, že se před provedením cviku, např. protažení, zadrží dech v nádechu. To způsobí, že se zprůchodní meridiánové dráhy a celé tělo se naladí do živé přítomnosti před dechovou meditací.

2. Dechová meditace

Hluboké dýchání spodním bříškem v předepsané sadě pozic pro každou úroveň slouží k akumulaci čchi a přivedení životní energie do těla. Přidruženým aspektem této části cvičení je posílení středu těla a zlepšení posturální korektnosti těla. Dechovou meditaci provází zpívaná mantra, která pomáhá praktikujícím držet přesný dechový rytmus (cca 40 min).

Časová dotace této části je výrazná. Pro ty, kdo mají ze začátku potíž s udržením pozornosti, je zde prostor znovu a znovu obnovovat propojení mysli a dechu a nastavovat korektní pozici těla. Je potřeba trpělivosti. Najít vztah k dechu, objevit jeho sílu a výživu, kterou nese, stojí rozhodně za to.

Břišní dýchání má řadu pozitivních zdravotních účinků. Viz zde….

Pozice pro tuto část praxe sunda jsou proměnlivé. Sada pozic na obrázku vpravo znázorňuje pozice pro 1. úroveň praxe. Obtížnost pozic a způsob dýchání se v postupu praxe mění dle přesně předepsané metodiky.

První, třetí až pátá část cvičení zůstávají pro všechny úrovně stejné. Mění se tedy pouze pozice v dechové meditace, jejich počet a způsob dýchání.

3. Cviky na distribuci energie

Tato část praxe slouží ke zužitkování čchi shromážděné během hlavní dechové části cvičení (část 2). Během série cviků se čchi distribuuje do všech částí těla (cca 12 min).

4. Orgánová sestava (Ki Sin  Bup)

Energii distribuujeme také do vnitřních orgánů, aby se stimulovala a posílila jejich funkce. Cviky se cvičí pro párové orgány ledviny – močový měchýř, srdce – tenké střevo, játra – žlučník, plíce – tlusté střevo, slezina – žaludek (cca 5 min).

5. Posilovací cvičení

Pro zakončení praxe, abychom “do světa z tělocvičny” odešli přítomní a aktivní, cvičíme krátkou část posilovací – kliky a sklapovačky (cca 5 min)

 


 

Píseň

V dechové části používáme k vedení praxe a pozic audio nahrávku.

Mistr Chung-San na ní opakovaně zpívá 16 slov. Tato nahrávka se jmenuje Doh-In-Doh-Song a její záměr je posilovat soustředění a harmonizovat srdce a dech.

 

Píseň Vedení k Pravdě

  Probuzen k základům pravdy,
získávám svou moudrost a sílu.
Až vesmír a já budeme Jedno,
zachráním všechny živé bytosti.

 


 

Postup

Sundo lze praktikovat ve všech věkových kategoriích, na všech úrovních, bez ohledu na počáteční fyzický stav. Studenti postupují v rostoucí obtížnosti pozvolna, vždy když jsou připraveni na další úroveň. Cvičení i praxe jsou bezpečné a mají dobře strukturovanou metodiku.
Postup se mění podle četnosti a kvality praxe.
Po dosažení červeného pásu, může být cvičenci po splnění dalších podmínek udělen titul “Instruktor”, dále “Senior Instructor” a “Učitel” ( Sa Bom Nim ).

Pět úrovní praxe:
Jung Ki Dan Boup – bílý pás, bílý a žlutý: 2 tabulky s 25 pozicemi
Keon Gon Dan Boup – žlutý pás: “Sjednocení energie nebe a země”, 1 tabulka s 23 pozicemi
Ki Dan Boup – červený pás, červený a modrý pásek: “Práce s původní energií vesmíru”, 3 x 10 tabulek s 12 pozicemi
Chook Ki Dan Boup – šedý pásek: “Napájejte primární energii”, 1 tabulka s 5 pozicemi
Jin Ki Dan Boup – černý pásek: “Práce s transformovanou energií, čistá”, jedna pozice